Intercédé
T: +31 (0)172 536 074
info@intercede.nl

Schoterhoek 2, 2441 LD Nieuwveen

Milieu

Bewust van sociale en milieuproblemen
Intercédé is zich ervan bewust dat er in de toeleveringsketens van onze producten in de zogenaamde lagelonenlanden diverse sociale en milieuproblemen spelen. Deze hangen onder meer samen met lagere lokale ontwikkelingsniveaus, gebrekkige lokale wetgeving en/of slechte handhaving van lokale wetgeving.

Wij streven ernaar om deze omstandigheden – voor zover dat binnen onze invloedsfeer gebeurt – zo veel mogelijk te verbeteren. Intercédé werkt uitsluitend samen met bedrijven die geen gebruik maken van dwangarbeid of kinderarbeid en niet discrimineren. Wij streven ernaar dat de toeleveranciers uit deze landen hun medewerkers marktconform uitbetalen en dat de werkomstandigheden acceptabel zijn.

Betere milieuzorg
Intercédé streeft naar een betere milieuzorg. Als ondertekenaar / lid van het Verpakkingsconvenant  hebben wij ons gecommitteerd om het gebruik van verpakkingsmaterialen zoveel mogelijk te beperken en de recycling en hergebruik van verpakkingen en verpakkingsmaterialen te bevorderen.

Wij bieden ons afval gescheiden aan bij een professionele afvalverwerker. Bij de samenstelling van ons assortiment en de keuze van onze toeleveranciers houden wij rekening met eerlijke en milieuvriendelijke materialen en productiemethodes. Ook overleggen wij met onze klanten (met name met de klanten waar we webshops voor hosten) over de bundeling van leveringen (minder CO2-uitstoot). Hoe gering ook, wij proberen hierin ons steentje bij te dragen.

Sedex-registratie
Intercédé levert merchandise voor de Olympische Spelen. Hiervoor hebben wij ons ingeschreven bij Sedex. Dit is een internationale organisatie die de prestaties van haar leden verzamelt op het gebied van duurzaamheid. Sedex richt zich op de volgende vier aandachtspunten:

  • Arbeidsnormen
  • Gezondheid en veiligheid
  • Milieu
  • Bedrijfsethiek

Online winkelen? Ga naar onze shop!