Intercédé
T: +31 (0)172 536 074
info@intercede.nl

Schoterhoek 2, 2441 LD Nieuwveen

People, planet en profit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Intercédé verstaat onder maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) het nemen van verantwoordelijkheid voor de effecten van bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Wij proberen een balans te vinden tussen deze drie aspecten. Dat verwachten we ook van onze leveranciers, klanten en medewerkers. Wij passen mvo dan ook actief toe binnen onze organisatie en dragen dit uit richting onze relaties.

Ook individu moet bewust zijn
Het management van Intercédé is van mening dat niet alleen (commerciële) bedrijven, maar ook ieder individu (een bedrijf of organisatie bestaat immers uit een team van individuen) zich bewust moet zijn van de wereld waarin wij leven. Wij hebben met z’n allen de plicht om goed om te gaan met onze planeet. Als management van Intercédé stimuleren wij onze relaties en medewerkers hiertoe. Wij vertrouwen erop dat hetgeen zij zich in hun werkomgeving hebben eigen gemaakt, meenemen naar hun privéomgeving zodat dit ook daar uitstraalt.

Online winkelen? Ga naar onze shop!